I.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Art. 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις προορίζονται να ρυθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ“EME BGLTD, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: gr. “Eme Ltd. Alexander Stamboliiski 33, UIC: 205324638, εκπροσωπούμενος από τον Blagovest Ruskov, εφεξής αναφερόμενος ως ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, και οι πελάτες, εφεξής αναφερόμενοι ως ΧΡΗΣΤΕΣ, του ηλεκτρονικού καταστήματος missleelas.com εφεξής καλούμενο“ELECTRONIC SHOP“.

II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ

Άρθρο 2. Πληροφορίες βάσει του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών:

 1. Όνομα προμηθευτή: EME BG Ltd.
 2. Έδρα και καταχωρισμένη διεύθυνση. Έδρα και καταστατική έδρα. Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Βουλγαρία, καταστατική και επαγγελματική διεύθυνση: 35 Aleksandar Stamboliyski
 3. Διεύθυνση για την άσκηση της δραστηριότητας. Plovdiv, bul. Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη.
 4. Στοιχεία αλληλογραφίας. Στοιχεία αλληλογραφίας: διεύθυνση. Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη, Φιλιππούπολη.
 5. Καταχώρηση στα δημόσια μητρώα: 205324638

(1) Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων

(2) Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών

 • Διεύθυνση: 1000 gr. Σόφια, πλατεία Slaveykov No4A, όροφοι 3, 4 και 6, τηλ.: 02 / 980 25 24
 • Φαξ: 02 / 988 42 18
 • Γραμμή επικοινωνίας: 0700 111 22
 • Δικτυακός τόπος: www.kzp.bg

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ

Art. 3. E-SHOP είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, διαθέσιμο στη διεύθυνση https://missleelas.com/, μέσω του οποίου οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για την αγορά και παράδοση αγαθών που προσφέρονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 1. Να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε λογαριασμό για να δείτε το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και να χρησιμοποιήσετε τις πρόσθετες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών,
 2. Να κάνετε ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με το ELECTRONIC SHOP μέσω της διεπαφής της σελίδας ELECTRONIC SHOP, που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο,
 3. Να συνάπτει συμβάσεις για την αγορά και την παράδοση των αγαθών που προσφέρονται από το ELECTRONIC SHOP,
 4. Για να πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε πληρωμές σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται με το ELECTRONIC SHOP, σύμφωνα με τους τρόπους πληρωμής που υποστηρίζει το ELECTRONIC SHOP.
 5. Για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα νέα προϊόντα που προσφέρει το ELECTRONIC SHOP,
 6. Να επανεξετάσει τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης,
 7. Να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο κυρίως μέσω της διεπαφής του δικτυακού τόπου του ELECTRONIC SHOP,

Άρθρο 4. Πάροχος να παραδίδει τα αγαθά και να εγγυάται τα δικαιώματα των χρηστών που προβλέπονται από το νόμο, στο πλαίσιο της καλής πίστης, των κριτηρίων και των όρων που είναι αποδεκτά στην πράξη, στο καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

Άρθρο 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν σύμβαση για την αγορά και την πώληση των προϊόντων που προσφέρονται από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ μέσω της διεπαφής του Προμηθευτή, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του στη διεύθυνση missleelas.com ” ή άλλα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

(2 ) Βάσει της σύμβασης με τους χρήστες για την αγορά και την πώληση αγαθών, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει και να μεταβιβάσει την κυριότητα των αγαθών που προσδιορίζει ο χρήστης μέσω της διεπαφής.
(3 ) Οι χρήστες καταβάλλουν στον Προμηθευτή την αμοιβή για τα παραδοθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Η αμοιβή είναι η τιμή που ανακοινώνεται από τον Πάροχο στη διεύθυνση του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ στο Διαδίκτυο.
(4 ) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά που παραγγέλνουν οι χρήστες εντός των όρων και προϋποθέσεων που θέτει ο Προμηθευτής στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
(5 ) Η τιμή για την παράδοση καθορίζεται χωριστά και ρητά από την τιμή των εμπορευμάτων.

Άρθρο 6. (1) Ο χρήστης και ο πάροχος συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης Αγοράς και Πώλησης μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και με ηλεκτρονικές δηλώσεις κατά την έννοια του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικών υπογραφών και του άρθρου 11 του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου.

(2 ) Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους χρήστες του δικτυακού τόπου τεκμαίρεται ότι έχουν γίνει από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης κατά την εγγραφή του, εφόσον ο χρήστης έχει εισάγει το αντίστοιχο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

IV. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ E-SHOP

Art. 7. (1 ) Προκειμένου να χρησιμοποιήσει το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης αγαθών, ο χρήστης εισάγει ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση που επιλέγει ο ίδιος, στις περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτεί εγγραφή.
(2 ) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Χρήστη μέσω ηλεκτρονικής εγγραφής στον ιστότοπο του Παρόχου.
(3 ) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και πατώντας τα κουμπιά “Ναι, αποδέχομαι” και “Εγγραφή”, ο χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους τηρεί ανεπιφύλακτα.

(4) Ο Πάροχος επιβεβαιώνει την εγγραφή που πραγματοποίησε ο Χρήστης αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης, στην οποία αποστέλλονται επίσης πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της εγγραφής. Ο παραλήπτης επιβεβαιώνει την εγγραφή και τη σύναψη της σύμβασης με ηλεκτρονική αναφορά στην επιστολή που του κοινοποιεί την εγγραφή και του αποστέλλει ο Προμηθευτής. Μετά την επιβεβαίωση, δημιουργείται ο λογαριασμός του Χρήστη και δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του Χρήστη και του Παρόχου.
(5 ) Κατά την εγγραφή του , ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει ορθά και επικαιροποιημένα στοιχεία. Σε περίπτωση αλλαγής, ο χρήστης ενημερώνει αμέσως τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην εγγραφή του.
(6 ) Σε περίπτωση που ο λογαριασμός ενός χρήστη σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο δίκτυο χρησιμοποιείται για την εγγραφή, συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης είναι το πρόσωπο που είναι ο κάτοχος του λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την εγγραφή στον σχετικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του Χρήστη στο σχετικό κοινωνικό ή άλλο δίκτυο.

Άρθρο 8. (1 ) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την αρχική εγγραφή του χρήστη, καθώς και κάθε μεταγενέστερη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του χρήστη και του παρόχου, είναι η Κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας του .
(2
) Μετά την παραλαβή αιτήματος αλλαγής της κύριας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, ο Πάροχος αποστέλλει αίτημα επιβεβαίωσης της αλλαγής. Το αίτημα επιβεβαίωσης αποστέλλεται από τον Πάροχο στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κύριας Επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Χρήστης.
(3 ) Η αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κύριας Επικοινωνίας γίνεται μετά από επιβεβαίωση του Χρήστη, η οποία εκφράζεται με αναφορά που περιέχεται στο αίτημα επιβεβαίωσης που αποστέλλει ο Πάροχος στη νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κύριας Επικοινωνίας που έχει υποδείξει ο Χρήστης.
(4) Ο Πάροχος ενημερώνει τον Χρήστη για την αλλαγή που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρωτογενούς επικοινωνίας του Χρήστη πριν από την αλλαγή που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ.
(5 )Ο Πάροχος δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κύριας Επικοινωνίας.
(6) Ο Πάροχος μπορεί να απαιτήσει από τον Χρήστη να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρωτογενούς επικοινωνίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

V. ΤΕΧΝΙΚΆ ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΑΨΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΆΣΠΩΛΗΣΗ

Art. 9. (1) Οι χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή του δικτυακού τόπου του Προμηθευτή για τη σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

(2 ) Η σύμβαση συνάπτεται στη βουλγαρική γλώσσα.
(3 ) Η σύμβαση μεταξύ του Παρόχου και του Χρήστη αποτελεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
(4) Συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης με Ο Πάροχος είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή και περιέχονται στο προσωπικό προφίλ του Χρήστη. Προς αποφυγή αμφιβολιών, πρόκειται για τα στοιχεία με τα οποία έχει δημιουργηθεί λογαριασμός στον Προμηθευτή.
(5 ) Ο πάροχος περιλαμβάνει στη διεπαφή του δικτυακού τόπου του τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πριν από τη δήλωση σύναψης της σύμβασης.
(6 ) Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή της εγγραφής του χρήστη στον πάροχο. Η σύμβαση για την αγορά και πώληση αγαθών θεωρείται ότι έχει συναφθεί από τη στιγμή που ο χρήστης την αιτείται μέσω της διεπαφής του παρόχου.
(7 ) Ο Προμηθευτής ενημερώνει ρητά τον Χρήστη για τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας και για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς και πώλησης αγαθών με κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα.
(8 ) Η δήλωση σύναψης της σύμβασης και η βεβαίωση παραλαβής θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί όταν οι αποδέκτες τους έχουν πρόσβαση σε αυτά.
(9 ) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στη διεύθυνση που δηλώνουν οι χρήστες και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που τα στοιχεία που δηλώνουν οι χρήστες είναι ψευδή ή παραπλανητικά.

Art. 10. Χρήστες συνάπτει σύμβαση αγοράς με τον προμηθευτή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
(1) Εγγραφή στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και παροχή των απαραίτητων στοιχείων, εάν ο Χρήστης δεν έχει ακόμη εγγραφεί στο E-SHOP,
(2) Συνδεθείτε στο σύστημα για την τοποθέτηση παραγγελιών στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗΡΙΟ, ταυτοποιούμενοι με ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης,
(3) Επιλογή ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα που προσφέρονται στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και προσθήκη τους σε κατάλογο προϊόντων προς αγορά,
(4) Παροχή δεδομένων για την πραγματοποίηση της παράδοσης,
(5) Επιλογή του τρόπου και του χρόνου πληρωμής του τιμήματος.
(6) Επιβεβαίωση παραγγελίας,

VI. ΕΙΔΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

Art. 11. Οι κανόνες της παρούσας ενότητας VI των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων εφαρμόζονται στους Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται για τη σύναψη της Σύμβασης Αγοράς και Πώλησης ή κατά την εγγραφή στο E-SHOPμπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι καταναλωτές κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου ή/και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις.

Art.12. (1 ) Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που προσφέρει ο Προμηθευτής καθορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

(2 ) Η τιμή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ κάθε είδους στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

(3) Η αξία των ταχυδρομικών εξόδων και των εξόδων μεταφοράς που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των αγαθών καθορίζεται από τον Προμηθευτή και παρέχεται ως πληροφορία στους Χρήστες σε έναν από τους ακόλουθους χρόνους πριν από τη σύναψη της σύμβασης:
– Στο προφίλ του κάθε αγαθού στην ιστοσελίδα του προμηθευτή του ELECTRONIC SHOP,
– Κατά την επιλογή των αγαθών για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς,

(4 ) Ο τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και στις πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή.
(5 ) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ενημερωμένες κατά τον χρόνο της απεικόνισής τους στον ιστότοπο του παρόχου του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ πριν από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.
(6 ) Ο Προμηθευτής οφείλει να αναφέρει τους όρους παράδοσης των επιμέρους αγαθών στον ιστότοπο του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
(7 ) Ο Προμηθευτής δηλώνει πριν από τη σύναψη της σύμβασης τη συνολική αξία της παραγγελίας για όλα τα αγαθά που περιέχονται σε αυτήν.

Art.13. (1 ) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής δικαιούται να δέχεται προκαταβολή για τις συμβάσεις που συνάπτονται με τον Χρήστη για την αγορά και παράδοση αγαθών.
(2 ) Ο χρήστης επιλέγει ανεξάρτητα αν θα καταβάλει στον προμηθευτή το τίμημα για την παράδοση των αγαθών πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης.

Art. 14. (1) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, χωρίς αποζημίωση ή ποινή και χωρίς αιτιολογία, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών.
(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, τις οποίες ο Προμηθευτής δεν είναι σε θέση να ελέγξει,
 • για την παράδοση αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη ή με ατομική παραγγελία του,
 • για την παράδοση αγαθών τα οποία, λόγω της φύσης τους, είναι αναλώσιμα ή δεν μπορούν να επιστραφούν ή είναι ευπαθή ή κινδυνεύουν να αλλοιωθούν, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων και των καλλυντικών προϊόντων,
 • για την παράδοση εγγραφών ήχου και βίντεο ή προϊόντων λογισμικού που εκτυπώνονται από τον χρήστη,
 • για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών και άλλων περιοδικών,

(3 ) Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την παροχή πληροφοριών, όπως ορίζονται στο άρθρο 54 του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών. Όταν οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο παρέχονται στον καταναλωτή εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία παροχής τους.

(4) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 1, ο Προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει πλήρως τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συναφθείσα σύμβαση. Το κόστος επιστροφής των αγαθών αφαιρείται από το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής στο πλαίσιο της σύμβασης, εκτός εάν ο καταναλωτής επέστρεψε τα αγαθά με δικά του έξοδα και ειδοποίησε σχετικά τον Προμηθευτή.

(5) Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει τα αγαθά που παρέλαβε από τον Προμηθευτή, την ποιότητα και την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παρ. 1.

Art.15. (1 ) Η προθεσμία παράδοσης των αγαθών και το σημείο εκκίνησης από το οποίο τρέχει καθορίζεται για κάθε αγαθό χωριστά κατά τη σύναψη της σύμβασης με τον χρήστη μέσω του δικτυακού τόπου του παρόχου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, εκτός εάν τα αγαθά παραγγέλλονται με ενιαία παράδοση.

(2 ) Εάν ο Χρήστης και ο Προμηθευτής δεν έχουν ορίσει προθεσμία παράδοσης, η προθεσμία παράδοσης των αγαθών είναι 30 εργάσιμες ημέρες από την επομένη της αποστολής της παραγγελίας του Χρήστη στον Προμηθευτή μέσω του δικτυακού τόπου του Προμηθευτή ELECTRONIC SHOP.

(3 ) Εάν ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω του ότι δεν διαθέτει τα παραγγελθέντα αγαθά, υποχρεούται να ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά και να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Προμηθευτής θα έπρεπε να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του βάσει της σύμβασης.

(4 ) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3, ο Προμηθευτής δικαιούται να παραδώσει στον καταναλωτή αγαθά της ίδιας ποιότητας και τιμής. Ο Προμηθευτής ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Χρήστη για την αλλαγή στην εκτέλεση της Σύμβασης.
(5 ) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση παραδόσεων σύμφωνα με την παράγραφο 4, τα έξοδα επιστροφής των αγαθών βαρύνουν τον Προμηθευτή.

Art.16. (1 ) Ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στον καταναλωτή αφού ελέγξει την εκπλήρωση των απαιτήσεων και την ύπαρξη των περιστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 61 του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή.
(2 ) Ο Χρήστης και ο Πάροχος πιστοποιούν τις περιστάσεις σύμφωνα με την παρ. 1 εγγράφως κατά τη στιγμή της παράδοσης με ιδιόχειρη υπογραφή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

(3) Ο Χρήστης και ο Πάροχος συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις της παρ. (1) και το άρθρο 61 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών τηρούνται εάν η επικύρωση πραγματοποιείται από πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τις περιστάσεις, μπορεί να συναχθεί ότι μεταφέρει τις πληροφορίες στον καταναλωτή – συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης.

VII. ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ

Art. 17. (1 ) Ο προμηθευτής παραδίδει και παραδίδει τα αγαθά στον χρήστη εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.
(2) Εάν η περίοδος που αναφέρεται στην παρ. 1 δεν έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο προμηθευτής παραδίδει και παραδίδει τα αγαθά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά όχι αργότερα από 2 μήνες.
Art. 18. Ο χρήστης οφείλει να επιθεωρεί τα αγαθά κατά την παράδοση και την παράδοση από τον προμηθευτή και, εάν δεν πληρούν τις απαιτήσεις, να ειδοποιεί αμέσως τον προμηθευτή.

VIII. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за Защита на личните данни

Άρθρο 20. (1 ) Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιηθεί και να πιστοποιήσει την αλήθεια οποιωνδήποτε περιστάσεων και προσωπικών δεδομένων που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή.
(2 ) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, ο Πάροχος δικαιούται να εφαρμόσει την ανακοινωθείσα “Διαδικασία για χαμένα ή ξεχασμένα ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

IX. ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Άρθρο21. (1 ) Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να τροποποιηθούν από τον Πάροχο, για το οποίο ο τελευταίος θα ενημερώσει με κατάλληλο τρόπο όλους τους Χρήστες του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΡΙΟΥ που έχουν εγγραφεί.
(2) Ο Πάροχος και ο Χρήστης συμφωνούν ότι κάθε τροποποίηση και τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα ισχύει έναντι του Χρήστη μετά από ρητή ειδοποίηση του Χρήστη από τον Πάροχο και εφόσον ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών που παρέχεται στον Πάροχο ότι τις απορρίπτει.
(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Παρόχου σε σχέση με την τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν χρειάζεται να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή για να είναι αποτελεσματικά έναντι του χρήστη.

Άρθρο 22. Ο Πάροχος δημοσιεύει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μαζί με τυχόν προσθήκες και τροποποιήσεις τους.

X. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Art. 23. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και η σύμβαση του Χρήστη με τον Πάροχο λύονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης ή πτώχευσης ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης,
 • με αμοιβαία συμφωνία των μερών εγγράφως,
 • μονομερώς, με ειδοποίηση οποιουδήποτε μέρους σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης από το άλλο μέρος,
 • σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του,
 • σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από τις κρατικές αρχές,
 • σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής του Χρήστη στον ιστότοπο ELECTRONIC SHOP. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις αγοράς που έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί παραμένουν έγκυρες και εκτελεστές,
 • σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ. 1 του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

XII. ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ

Art. 24. Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν συνεπάγεται την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Art. 25. Το δίκαιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζεται σε θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση και αφορούν την εκτέλεση και ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

Art. 26. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο ή την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών.

Άρθρο 27. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους χρήστες των missleelas.com