Екипът на Мис Лилас се отнасяме много сериозно към качеството на продуктите, които продаваме и произвеждаме, затова искаме нашите клиенти да са 100% удовлетворени! В случай на дефектен продукт ви приветстваме да се свържете се нас, за да заменим продукта или да възстановим заплатената сума!

Ако няма други бройки от закупения продукт в наличност, а потребителят, не желае да се замени дефектния продукт с друг подобен, МИС ЛИЛАС ще му възстанови
себестойността на продукта в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни от получаването на писмената жалба на въпросния продукт.

Гаранцията на продуктите не покрива дефекти като например: драскотини, бримки, петна, разкъсвания и др., за които потребителят не е уведомил МИС ЛИЛАС при получаване на продукта.

Мис Лилас не носи отговорност и гаранцията не покрива дефекти, възникнали в резултат на:

  • процеса на почистване/ пране, поддържане, при който не са спазени специфичните инструкции на всеки един
  • неподходящата употреба, употребата на продкутите, различна от обичайната, липсата на грижи, небрежност или каквото и да е несъобразяване с указанията за употребата им;
  • съхранение или употреба на продуктите във влажна среда;
  • избледняване, поради излагане на слънце или други източници на топлина;
  • ремонт или промени, направени от лица, различни от търговеца или упълномощени от него;
  • обичайното износване на продукта;
  • липсата на етикетите на продуктите;
  • използване при неправилна употреба от страна на потребителя.

Внимание! Не режете етикета на продуктите!
Липсата на вътрешният етикет автоматично води до загубата на гаранцията.