I.SUBIECT

Art. 1. Acești Termeni și Condiții Generale au ca scop reglementarea relațiilor dintre SOCIETATEA“EME BGLTD, ADRESA: gr. “Eme Ltd. Alexander Stamboliiski 33, UIC: 205324638, reprezentată de Blagovest Ruskov, denumită în continuare FURNIZOR, și clienții, denumiți în continuare UTILIZATORI, ai magazinului electronic. missleelas.com denumit în continuare“MAGAZIN ELECTRONIC“.

II. DETALII FURNIZOR

Art. 2. Informații în temeiul Legii privind comerțul electronic și al Legii privind protecția consumatorilor:

 1. Numele furnizorului: EME BG Ltd.
 2. Sediul social și adresa înregistrată. Sediul central și sediul social. Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria, sediul social și adresa de afaceri: Aleksandar Stamboliyski nr. 35.
 3. Adresa pentru exercitarea activității. Plovdiv, bul. Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv
 4. Date de corespondență. Detalii privind corespondența: adresa. Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv, Plovdiv
 5. Înregistrare în registrele publice: 205324638

(1) Comisia pentru protecția datelor

(2) Comisia pentru protecția consumatorilor

 • Adresă: 1000 gr. Sofia, Piața Slaveykov nr. 4A, etajele 3, 4 și 6, tel.: 02 / 980 25 24
 • Fax: 02 / 988 42 18
 • Linie telefonică: 0700 111 22
 • Site web: www.kzp.bg

III. CARACTERISTICILE UNUI MAGAZIN ELECTRONIC

Art. 3. E-SHOP este un magazin electronic, disponibil la adresa https://missleelas.com/, prin intermediul căruia Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de achiziție și livrare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC, inclusiv următoarele:

 1. Pentru a vă înregistra și a crea un cont pentru a vizualiza MAGAZINUL ELECTRONIC și pentru a utiliza serviciile suplimentare de furnizare de informații;
 2. să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu MAGAZINUL ELECTRONIC prin intermediul interfeței paginii MAGAZINULUI ELECTRONIC, disponibilă pe internet;
 3. Să încheie contracte de cumpărare și livrare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC;
 4. Pentru a efectua orice plăți în legătură cu contractele încheiate cu MAGAZINUL ELECTRONIC, în conformitate cu metodele de plată acceptate de MAGAZINUL ELECTRONIC.
 5. Pentru a primi informații despre noile produse oferite de ELECTRONIC SHOP;
 6. Să examineze bunurile, caracteristicile, prețurile și condițiile de livrare ale acestora;
 7. Să fie informat cu privire la drepturile care decurg din lege în primul rând prin intermediul interfeței site-ului ELECTRONIC SHOP;

Art. 4. Furnizor să livreze bunurile și să garanteze drepturile utilizatorilor prevăzute de lege, în cadrul bunei-credințe, al criteriilor și condițiilor acceptate în practică, în dreptul consumatorului sau în dreptul comercial.

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie un contract de vânzare-cumpărare a bunurilor oferite de MAGAZINUL ELECTRONIC prin intermediul interfeței Furnizorului, disponibilă pe site-ul acestuia la adresa missleelas.com ” sau alte mijloace de comunicare la distanță.

(2 ) În virtutea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul se obligă să livreze și să transfere dreptul de proprietate asupra bunurilor specificate de Utilizator prin intermediul interfeței.
(3 ) Utilizatorii plătesc Furnizorului remunerația pentru bunurile livrate în conformitate cu termenii și condițiile stabilite pe MAGAZINUL ELECTRONIC și cu prezentele Condiții generale. Remunerația este prețul anunțat de către Prestator pe adresa MAGAZINULUI ELECTRONIC de pe internet.
(4 ) Furnizorul va livra bunurile comandate de utilizatori în termenii și condițiile stabilite de furnizor pe pagina de e-shop și în conformitate cu acești Termeni și condiții generale.
(5 ) Prețul livrării se stabilește separat și în mod expres de prețul mărfurilor.

Art. 6. (1) Utilizatorul și furnizorul sunt de acord ca toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea Contractului de vânzare-cumpărare să poată fi făcute pe cale electronică și prin declarații electronice în sensul Legii privind documentele electronice și semnăturile electronice și al articolului 11 din Legea privind comerțul electronic.

(2 ) Se prezumă că declarațiile electronice făcute de utilizatorii site-ului au fost făcute de către persoanele indicate în datele furnizate de utilizator la înregistrare, dacă utilizatorul a introdus numele de utilizator și parola corespunzătoare.

IV. UTILIZAREA E-SHOP-ULUI

Art. 7. (1 ) Pentru a utiliza MAGAZINUL ELECTRONIC în vederea încheierii de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri, utilizatorul trebuie să introducă un nume și o parolă de acces la distanță alese de acesta, în cazul în care magazinul electronic necesită înregistrare.
(2 ) Numele și parola pentru accesul la distanță sunt stabilite de către utilizator prin înregistrarea electronică pe site-ul web al furnizorului.
(3 ) Prin completarea datelor sale și prin apăsarea butoanelor “Da, accept” și “Înregistrare”, utilizatorul declară că a luat cunoștință de acești Termeni și condiții generale, că este de acord cu conținutul acestora și că se angajează să le respecte necondiționat.

(4) Furnizorul confirmă înregistrarea efectuată de Utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail indicată de Utilizator, la care se trimit și informații privind activarea înregistrării. Destinatarul confirmă înregistrarea și încheierea contractului prin trimitere electronică în scrisoarea de notificare a înregistrării trimisă de furnizor. După confirmare, contul utilizatorului este creat și se stabilește o relație contractuală între utilizator și furnizor.
(5 ) În momentul înregistrării, utilizatorul se angajează să furnizeze date corecte și actualizate. Utilizatorul trebuie să actualizeze imediat detaliile furnizate în înregistrarea sa în cazul unei modificări.
(6 ) În cazul în care contul unui utilizator pe un site de socializare sau pe o altă rețea este utilizat pentru înregistrare, partea la contract este persoana care este proprietarul contului utilizat pentru înregistrare pe site-ul de socializare relevant sau pe altă rețea. În acest caz, prestatorul are dreptul de a accesa datele necesare pentru a identifica utilizatorul în rețeaua de socializare sau în altă rețea relevantă.

Art. 8. (1 ) Adresa de e-mail furnizată la înregistrarea inițială a Utilizatorului, precum și orice adresă de e-mail ulterioară utilizată pentru schimbul de declarații între Utilizator și Prestator, este Adresa de e-mail principală în sensul acestor Termeni și Condiții Generale. Utilizatorul are dreptul de a-și schimba adresa de e-mail de contact primar .
(2
) La primirea unei cereri de modificare a adresei de e-mail de contact primar, furnizorul va trimite o cerere de confirmare a modificării. Cererea de confirmare este trimisă de către furnizor la noua adresă de e-mail a contactului principal furnizată de către utilizator.
(3 ) Schimbarea adresei de e-mail a contactului primar se va face după confirmarea de către utilizator, exprimată prin referința conținută în cererea de confirmare trimisă de către furnizor la noua adresă de e-mail a contactului primar indicată de utilizator.
(4) Furnizorul informează utilizatorul cu privire la modificarea efectuată printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail a contactului principal al utilizatorului înainte de efectuarea modificării în conformitate cu alin.
(5 )Furnizorul nu va fi răspunzător față de utilizator pentru orice modificare neautorizată a adresei de e-mail de contact principal.
(6) Furnizorul poate solicita utilizatorului să utilizeze adresa de e-mail de contact primar în anumite cazuri specifice.

V. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRAREVÂNZARE

Art. 9. (1) Utilizatorii folosesc în principal interfața site-ului web al Furnizorului pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de Furnizor în MAGAZINUL ELECTRONIC.

(2 ) Contractul se încheie în limba bulgară.
(3 ) Contractul dintre Prestator și Utilizator constituie prezentele Condiții generale.
(4) Parte la contractul cu Furnizorul este Utilizatorul în conformitate cu datele furnizate la înregistrare și conținute în profilul personal al Utilizatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, acestea sunt detaliile cu care a fost creat un cont la furnizor.
(5 ) Furnizorul include în interfața site-ului său web mijloace tehnice de detectare și corectare a erorilor de introducere a informațiilor înainte de a se face declarația de încheiere a contractului.
(6 ) Prezentul contract se consideră încheiat din momentul înregistrării utilizatorului la furnizor. Contractul de cumpărare și vânzare de bunuri se consideră încheiat din momentul solicitării acestuia de către utilizator prin intermediul interfeței furnizorului.
(7 ) Furnizorul notifică în mod expres utilizatorul cu privire la încheierea prezentului acord și la încheierea contractului de vânzare-cumpărare de bunuri prin mijloace electronice adecvate.
(8 ) Declarația de încheiere a contractului și confirmarea de primire a acesteia se consideră primite atunci când destinatarii lor pot avea acces la ele.
(9 ) Furnizorul livrează bunurile la adresa indicată de utilizatori și nu este răspunzător în cazul în care datele indicate de utilizatori sunt false sau înșelătoare.

Art. 10. Utilizatori încheie contractul de achiziție cu furnizorul în conformitate cu următoarea procedură:
(1) Înregistrarea în MAGAZINUL ELECTRONIC și furnizarea datelor necesare, în cazul în care Utilizatorul nu s-a înregistrat încă în MAGAZINUL ELECTRONIC. E-SHOP;
(2) Să se conecteze la sistemul de plasare a comenzilor în MAGAZINUL ELECTRONIC prin identificarea cu un nume și o parolă;
(3) Selectarea unuia sau a mai multor bunuri oferite în MAGAZINUL ELECTRONIC și adăugarea acestora la o listă de bunuri pentru cumpărare;
(4) Furnizarea de date pentru efectuarea livrării;
(5) Alegerea metodei și a momentului de plată a prețului.
(6) Confirmarea comenzii;

VI. OBLIGAȚIILE SPECIALE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Art. 11. Regulile din prezenta secțiune VI din prezentele Condiții generale se aplică utilizatorilor pentru care, conform datelor furnizate pentru încheierea Contractului de vânzare-cumpărare sau la înregistrarea în E-SHOPse poate concluziona că aceștia sunt consumatori în sensul Legii privind protecția consumatorilor, al Legii privind comerțul electronic și/sau al Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor în materie de contracte la distanță.

Art.12. (1 ) Caracteristicile principale ale bunurilor oferite de Furnizor sunt definite în profilul fiecărui produs de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.

(2 ) Prețul bunurilor, inclusiv toate taxele, este stabilit de Furnizor în profilul fiecărui articol de pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.

(3) Valoarea cheltuielilor de expediere și de transport neincluse în prețul bunurilor este stabilită de către furnizor și este furnizată ca informație utilizatorilor la unul dintre următoarele momente înainte de încheierea contractului:
– În profilul fiecăruia dintre produsele de pe site-ul furnizorului ELECTRONIC SHOP;
– La selectarea bunurilor pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

(4 ) Modalitățile de plată, de livrare și de executare a contractului sunt definite în prezentele condiții generale, precum și în informațiile puse la dispoziția utilizatorului pe site-ul web al furnizorului.
(5 ) Informațiile furnizate utilizatorilor în temeiul prezentului articol sunt actualizate la momentul vizualizării lor pe site-ul web al furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC înainte de încheierea contractului de cumpărare.
(6 ) Furnizorul trebuie să indice condițiile de livrare a bunurilor individuale pe site-ul web al MAGAZINULUI ELECTRONIC.
(7 ) Furnizorul indică, înainte de încheierea contractului, valoarea totală a comenzii pentru toate bunurile cuprinse în aceasta.

Art.13. (1 ) Utilizatorul este de acord că furnizorul are dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele încheiate cu utilizatorul pentru achiziționarea și livrarea de bunuri.
(2 ) Utilizatorul alege în mod independent dacă plătește furnizorului prețul pentru livrarea bunurilor înainte sau în momentul livrării.

Art. 14. (1) Consumatorul are dreptul, fără despăgubiri sau penalități și fără a indica vreun motiv, de a se retrage din contract în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii bunurilor.
(2 ) Dreptul de retragere prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

 • pentru furnizarea de bunuri și servicii, al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piețele financiare pe care furnizorul nu le poate controla;
 • pentru livrarea de bunuri realizate în conformitate cu cerințele utilizatorului sau cu comanda individuală a acestuia;
 • pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, sunt consumabile sau nu pot fi returnate sau sunt perisabile sau sunt în pericol de deteriorare, inclusiv produse de parfumerie și cosmetice;
 • pentru livrarea de înregistrări audio și video sau de produse software tipărite de utilizator;
 • pentru livrarea de ziare, reviste și alte publicații periodice;

(3 ) În cazul în care furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile de a furniza informații, astfel cum sunt definite la articolul 54 din Legea privind protecția consumatorilor, consumatorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat în termen de trei luni de la data primirii bunurilor. În cazul în care informațiile menționate la prezentul paragraf sunt furnizate consumatorului în timpul perioadei de retragere, perioada de retragere începe să curgă de la data la care acestea sunt furnizate.

(4) În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere prevăzut la alin. 1, furnizorul este obligat să ramburseze integral sumele plătite de consumator în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere din contractul încheiat. Costul returnării bunurilor se deduce din suma plătită de consumator în temeiul contractului, cu excepția cazului în care consumatorul a returnat bunurile pe cheltuiala sa și a notificat furnizorul în acest sens.

(5 ) Utilizatorul se obligă să păstreze bunurile primite de la Furnizor, calitatea și siguranța acestora pe perioada menționată la alin. 1.

Art.15. (1 ) Perioada de livrare a bunurilor și punctul de plecare de la care aceasta curge se determină pentru fiecare bun în parte, la încheierea contractului cu utilizatorul prin intermediul site-ului furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC, cu excepția cazului în care bunurile sunt comandate într-o singură livrare.

(2 ) În cazul în care Utilizatorul și Furnizorul nu au stabilit o perioadă de livrare, perioada de livrare a bunurilor este de 30 de zile lucrătoare de la data următoare trimiterii comenzii Utilizatorului către Furnizor prin intermediul paginii de internet a Furnizorului ELECTRONIC SHOP.

(3 ) În cazul în care furnizorul nu poate executa contractul din cauza faptului că nu dispune de bunurile comandate, acesta este obligat să informeze consumatorul cu privire la acest lucru și să ramburseze sumele plătite de acesta în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care furnizorul ar fi trebuit să își îndeplinească obligația care îi revine în temeiul contractului.

(4 ) În cazurile menționate la alin. 3, furnizorul are dreptul de a livra consumatorului bunuri de aceeași calitate și la același preț. Furnizorul notifică utilizatorul în format electronic cu privire la modificarea în executarea contractului.
(5 ) În cazul exercitării dreptului de retragere din contractul de furnizare de bunuri în temeiul alineatului (4), costurile de returnare a bunurilor sunt suportate de furnizor.

Art.16. (1 ) Furnizorul predă bunurile consumatorului după ce a verificat îndeplinirea cerințelor și existența circumstanțelor menționate la articolul 61 din Legea privind protecția consumatorilor.
(2 ) Utilizatorul și furnizorul certifică circumstanțele prevăzute la alin. 1 în scris la momentul livrării prin semnătură de mână, cu excepția cazului în care se convine altfel.

(3 ) Utilizatorul și Prestatorul sunt de acord că cerințele prevăzute la alin. (1) și art. 61 din Legea privind protecția consumatorilor se respectă dacă autentificarea este efectuată de către o persoană care, în funcție de circumstanțe, se poate deduce că transmite informațiile consumatorului – parte în contract.

VII. ALTE CONDIȚII

Art. 17. (1 ) Furnizorul trebuie să livreze și să predea bunurile utilizatorului în termenul specificat la încheierea contractului.
(2 ) În cazul în care perioada menționată la alin. 1 nu este convenită în mod expres între părți la încheierea contractului, furnizorul livrează și predă bunurile într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 2 luni.
Art. 18. Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și al predării de către furnizor și, în cazul în care acestea nu corespund cerințelor, să notifice imediat furnizorul.

VIII. PROTECȚIA DATELOR

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за Защита на личните данни

Art. 20. (1 ) În orice moment, Prestatorul are dreptul de a solicita Utilizatorului să se identifice și să certifice veridicitatea oricăreia dintre circumstanțele și datele cu caracter personal declarate în momentul înregistrării.
(2 ) În cazul în care, din orice motiv, utilizatorul a uitat sau și-a pierdut numele de utilizator și parola, Furnizorul are dreptul de a aplica “Procedura pentru nume de utilizator și parole pierdute sau uitate”.

IX. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA TERMENI ȘI CONDIȚII

Art.21. (1 ) Acești Termeni și Condiții Generale pot fi modificați de către Prestator, fapt pentru care acesta va notifica în mod corespunzător toți Utilizatorii MAGAZINULUI ELECTRONIC care s-au înregistrat.
(2 ) Prestatorul și Utilizatorul convin că orice amendament și modificare a acestor Termeni și Condiții Generale va intra în vigoare în ceea ce privește Utilizatorul după ce acesta a fost notificat în mod expres de către Prestator și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de 14 zile acordat Prestatorului că le respinge.
(3) Utilizatorul este de acord ca toate declarațiile Furnizorului în legătură cu modificarea acestor Termeni și Condiții Generale să fie trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator la înregistrare. Utilizatorul este de acord cu faptul că nu este necesar ca e-mailurile trimise în temeiul prezentului articol să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a-i fi opozabile.

Art. 22. Prestatorul publică acești Termeni și condiții generale, împreună cu orice completări și modificări ale acestora.

X. ÎNCETARE

Art. 23. Acești Termeni și condiții generale și contractul dintre Utilizator și Prestator vor fi reziliate în următoarele cazuri:

 • în cazul dizolvării și lichidării sau falimentului uneia dintre părțile la contract;
 • de comun acord între părți, în scris;
 • în mod unilateral, printr-o notificare din partea oricăreia dintre părți, în caz de nerespectare a obligațiilor de către cealaltă parte;
 • în caz de imposibilitate obiectivă a uneia dintre părțile la contract de a-și îndeplini obligațiile;
 • în caz de confiscare sau de sigilare a echipamentului de către autoritățile guvernamentale;
 • în caz de anulare a înregistrării utilizatorului pe site-ul ELECTRONIC SHOP. În acest caz, contractele de cumpărare încheiate, dar neexecutate, rămân valabile și executorii;
 • în cazul exercitării dreptului de retragere în conformitate cu articolul 55 alineatul (2). 1 din Legea privind protecția consumatorilor.

XII. ALTE CONDIȚII

Art. 24. Nulitatea oricărei dispoziții din prezentele condiții generale nu anulează întregul contract.

Art. 25. Legislația Republicii Bulgaria se aplică în ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate de prezentul contract și care se referă la executarea și interpretarea acestuia.

Art. 26. Toate litigiile dintre părți în temeiul prezentului contract vor fi soluționate de către instanța competentă sau de către Comisia pentru protecția consumatorilor.

Art. 27. Acești termeni și condiții se aplică tuturor utilizatorilor de missleelas.com